Verejné priestory

Návrh fasády budovy OcÚ Tročany

Revitalizácia centrálnej zóny Kľušov

Revitalizácia zelene pred obecným úradom Kochanovce

Návrh interiéru sály KD Tročany

Hasičské zbrojnice 2018
   Vybudovanie oddychovej zóny v obci Koprivnica – časť Dubie
  Hasičská zbrojnica Revitalizácia parku v obci Stuľany

Revitalizácia priestranstva v obci Kochanovce