Revitalizácia priestranstva – Vyšná Voľa 2019

Revitalizácia priestranstva – Vyšná Voľa 2019

Zadanie: Záujmová zóna je vzhľadom na svoju polohu a účel okolitých budov najfrekventovanejším a najreprezentatívnejším miestom v obci Vyšná Voľa. Účelom revitalizácie je prostredníctvom výsadby nových stromov, zelenej steny a umiestnením dažďovej záhrady spríjemniť skrášliť centrum obce Vyšná Voľa, ale zároveň aj zlepšiť mikroklímu v tejto časti obce. Vybudovaný prístrešok pred vstupom do Obecnej klubovne bude slúžiť ako isté závetrie pred vstupom do klubovne, ako aj ako útočisko pred siným slnkom, prípadne nečakaným dažďom.

Návrh:  Dažďové zvody z budovy Obecnej klubovne dnes smerujú dažďovú vodu zo strechy  priamo do neďalekého potoka. Navrhujeme preto prostredníctvom podzemných rúr z PVC presmerovať túto dažďovú vodu do novovybudovanej dažďovej záhrady kde vsiakne resp. sa odparí. 

Popri juhozápadnej hranici bude vysadené stromoradie javora mliečneho, ktoré predovšetkým v letných mesiacoch poskytne žiadané tienenie priestranstva. 

Na juhozápadnej strane hraničí priestranstvo s miestnym potokom. Z dôvodu potreby vizuálnej a bezpečnostnej separácie priestranstva od potoka navrhujeme výsadbu „zelenej steny“. Ide o drevenú konštrukciu z reziva 100/100 mm – vertikálne stĺpy a na ne osadené horizontálne trámy. Popri konštrukcii bude v rade popri sebe vysadené popínavé rastliny – Brečtan popínavý.

Súčasťou priestranstva bude aj drevený prístrešok nad vstupom do obecnej klubovne.