Revitalizácia priestranstva pri OÚ Kochanovce – 2019

Revitalizácia priestranstva pri OÚ Kochanovce – 2019

Revitalizácia priestranstva pri OÚ Kochanovce – 2019

Zadanie: Návrh fasádnych úprav budovy obecného úradu z dôvodu realizácie kontaktného zatepľovacieho systému a drobných dispozičných zmien v budove.

Zároveň bola vyhotovená štúdia úprav areálu budovy obecného úradu, kde boli novo navrhnuté prvky zelenej infraśtruktúry a nové spevnené plochy.