Realizované stavby

 

Rodinný dom – Lukavica

Rodinný dom – Bardejov 2015

Rekonštrukcia kultúrno správnej budovy v obci Kobyly