Rodinný dom – Lukavica

Rodinný dom – Lukavica

Rodinný dom – Lukavica

Zadanie: Stavebník mal konkrétnu predstavu o tvare a veľkosti domu, ktorý mal mať štvorcový pôdorys a plochú strechu s predsunutou atikou, dispozícia domu mala obsahovať 4 obytné izby. Stavebný pozemok je situovaný na samom okraji obce Lukavica, na samote, celý je obklopený lesom, lúkou a potokom.

Návrh: Pozemok bol v miernom svahu, stavebník preto vykonal drobné terénne úpravy a do svahu postavil oporný múr, aby podstatnú časť pozemku vyrovnal. Rodinný dom je jednopodlažný s plochou strechou a atikou z 3 strán. Orientácia pozemku nám umožnila orientovať 3 obytné miestnosti na juh – juhozápad, 4. izba je orientovaná na severovýchod.  V južnom rohu domu je umiestnená terasa. Garáž a hospodárska budova sú umiestnené na dvore za domom, sú pristavané k oporného múru.