Projekt rodinného domu – Hrabovec

Projekt rodinného domu – Hrabovec

Projekt rodinného domu – Hrabovec

Zadanie: Prvotnou požiadavkou stavebníka bolo navrhnúť jednopodlažný rodinný dom s 5 obytnými izbami. Stavebný pozemok je situovaný v okrajovej časti obce s riedkou zástavbou, pozemok je rovinatý.

Návrh: Rozmery pozemku a požiadavky na jeho ďalšie využitie neumožňovali navrhnúť jednopodlažný rodinný dom s obytnými izbami v žiadanom rozsahu, preto sme opustili od konceptu jednopodlažného domu a pristúpili sme k návrhu rodinného domu s čiastočne obytným podkrovím. Vzhľadom k požiadavkám stavebníka na využitie jednotlivých podlaží bolo navrhnuté zastrešenie domu, ktoré umožní v podkroví umiestniť žiadané obytné miestnosti a zároveň dodá domu zaujímavý tvar – optický nízky a moderný. Orientácia pozemku a okolitá zástavba nám umožnila orientovať obytné miestnosti optimálnym spôsobom – na juhovýchodnú a juhozápadnú stranu, v severnej časti domu budú umiestnené pridružené miestnosti – vstupné zádverie, kotolňa, šatník. Pred domom  pri vstupe z ulice bude postavený drevený prístrešok pre autá.

One thought on “Projekt rodinného domu – Hrabovec

Comments are closed.