Prístavba k rodinnému domu – Kľušov

Prístavba k rodinnému domu – Kľušov

Prístavba k rodinnému domu – Kľušov

Zadanie: Požiadavkou investora bolo navrhnúť  prístavbu k existujúcemu rodinnému domu. Prístavba mala byť 2 podlažná, malých pôdorysných rozmerov, investor zadefinoval architektonický ráz a približnú veľkosť prístavby, boli taktiež zadefinované požiadavky na cenu samotnej realizácie stavby.

Návrh: Existujúci rodinný dom je dvojpodlažný so sedlovou šikmou strechou, umiestnený je na úzkom pozemku. Vzhľadom na proporcie pozemku a dobu výstavby má dom úzky a dlhý pôdorys. Prístavba bude umiestnená vo dvore „za domom“, dispozične bude priamo spojená s rodinným domom, vytvoria sa týmto dva rovnocenné samostatné byty na jednom dvore – viacgeneračný dom.  Prístavba k rodinnému domu bude štvorcového pôdorysu, dvojpodlažná s plochou pultovou strechou. Orientácia prístavby a jej izieb je naprojektovaná čo najvhodnejšie vzhľadom na možnosti pozemku a okolitú zástavbu, všetky okná obytných miestností sú orientované na juhozápad a severozápad. Integrovanou súčasťou prístavby bude aj terasa orientovaná do dvora.