Prístavba k rodinnému domu – Rešov

Prístavba k rodinnému domu – Rešov

Prístavba k rodinnému domu – Rešov

Zadanie: Požiadavkou investora bolo navrhnúť prístavbu obytných priestorov k rodinnému domu. Jej orientácia a pôdorysné rozmery boli navrhnuté s ohľadom na veľkosť stavebného pozemku a okolitú zástavbu. Taktiež sa pri návrhu prístavby prihliadalo na cenu samotnej realizácie stavby.

Návrh: Existujúci rodinný dom je dvojpodlažný s valbovou šikmou strechou. Dom je umiestnený vo svahu, má jedno nadzemné a jedno podzemné podlažie – čiastočne zapustené do svahu. Prístavba bude 1 podlažná, s pultovou plochou strechou, je koncipovaná ako rozšírenie 1.NP existujúceho rodinného domu v západnej rovinatej časti dvora za účelom doplnenia obytných priestorov na tomto podlaží. Okná prístavby sú orientované na juh a západ. Terasa je na západnej strane, čím sa zabezpečí jej zatienenie v priebehu dňa, ale zároveň presvetlenie v popoludňajśích a podvečerných hodiách.

Po realizácii prístavby bude objekt rodinného domu obsahovať 2 plnohodnotné bytové jednotky so samostatnými exteriérovými vstupmi (viacgeneračný rodinný dom).