Ponúkané služby

STAVEBNÉ PROJEKTY

– Architektonická štúdia

– Projekt pre územné konanie

– Projekt pre stavebné konanie

– Projekt pre realizáciu stavby

PRIDRUŽENÉ PROJEKTY STAVBY

– Zabezpečenie projektov prípojok k stavbe

– Zabezpečenie a koordinácia prác na projekte s profesistami:

Statika, Vykurovanie, Zdravotechnika, Elektroinštalácia, Protipožiarna bezpečnosť, Energetická hospodárnosť budov

ARCHITEKTONICKÉ ŠTÚDIE

– Vypracovanie návrhových študíí

– Návrh a vypracovanie 3D vizualizácie exteriéru

– Návrh a vypracovanie 3D vizualizácie interiéru

REALIZÁCIA STAVBY

– Poprojekčná činnosť, pomoc a poradenstvo pri realizácii stavby

– Výber a dodávka stavebného materiálu, vhodnej techológie výstavby

– Sprostredkovanie a výber realizačnej firmy, koordinácia výstavby