Hasičská zbrojnica Veľký Slavkov – 2019

Hasičská zbrojnica Veľký Slavkov – 2019

Hasičská zbrojnica Veľký Slavkov – 2019

Zadanie: Vypracovanie projektovej dokumentácie na predkladanie žiadosti o poskytnutnutie dotácie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Úlohou bolo navrhnúť stavebné úpravy v hodnote poskytovanej dotácie.

Návrh:  Pri návrhu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice sa vychádzalo predovšetkým z jej aktuálneho technického stavu. Prioritne boli sanované konštrukčné defetky (poškodené hydroizolácie, prepadnuté podlahy, popraskané murivo, zlý stav vetracích žalúzií v sušiacej veži), podstatnou súčasťou rekonštrukcie bolo ale aj splnenie zadaných štandardov vybavenosti hasičskej zbrojnice – hasičská zbrojnica má mať rozmerovo vyhovujúce garážové a skladové priestory,  šatňu s umývarkou, odpočinkovú a školiacu miestnosť.